Original Investigation

Comparison of Routine Histopathological Examination Results in Children and Adults After Tonsillectomy and/or Adenoidectomy

10.5152/tao.2018.3391

  • Ceyhun Aksakal
  • Ahmet Müslehiddinoğlu

Received Date: 20.03.2018 Accepted Date: 17.05.2018 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(3):170-173

Objective:

Tonsillectomy and/or adenoidectomy is one of the most common otolaryngologic surgical procedures. There is still an ongoing debate as to whether or not histopathological examination should be performed in which cases after these surgeries. The aim of this study is to compare the histopathologic examination results of routine tonsillectomy and/or adenoidectomy surgical specimens of children and adults.

Methods:

The routine histopathological examination results of patients who had adenoidectomy and/or tonsillectomy between April 2010 and April 2017 in Tokat State Hospital were evaluated from medical records retrospectively. The results were compared in terms of malignancy between children and adult patients.

Results:

A total of 1849 histopathological examination results were included in the present study. Of the patients, 1574 were children, and 275 were adults. All of the patients who underwent adenoidectomy were diagnosed with reactive lymphoid hyperplasia. Of the 1356 patients who underwent tonsillectomy, only two were detected with malignancies. These two patients were adults.

Conclusion:

While routine histopathologic examination is necessary for every case in adult population, risk factors should be considered in pediatric patients after tonsillectomy and/or adenoidectomy.

ÖZET

Amaç:

Tonsillektomi ve/veya adenoidektomi Kulak Burun Boğaz branşının en sık uygulanan cerrahi girişimlerinden biridir. Bu operasyonlar sonrası hangi olgulara histopatolojik inceleme yapılması gerektiği konusunda hala tartışma vardır. Bu çalışmanın amacı çocuklarda ve yetişkinlerde rutin tonsillektomi ve/ veya adenoidektomi cerrahi materyallerinin histopatolojik inceleme sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Yöntemler:

Tokat Devlet Hastanesinde Nisan 2010 ve Nisan 2017 arasında adenoidektomi ve/veya tonsillektomi yapılmış hastaların rutin histopatolojik inceleme sonuçları medikal kayıtlarından geriye dönük olarak incelendi. Çocuk ve yetişkin hastalarda sonuçlar malignite açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Bu çalışma toplam 1849 patolojik sonuç içerdi. Hastaların 1574’ü çocuk ve 275’I yetişkindi. Adenoidektomi yapılan hastaların tümü reaktif lenfoid hiperplazi tanısı aldı. Tonsillektomi yapılan toplam 1356 hastadan sadece ikisinde malignite saptandı. Bu iki hasta yetişkindi.

Sonuç:

Yetişkin grupta tonsillektomi ve/veya adenoidektomi sonrası her hastaya histopatolojik inceleme yapılmalı iken, çocuk hastalarda risk faktörleri göz önüne alınmalıdır.

TR PDF

Keywords: Tonsillectomy, adenoidectomy, histopathology, malignancy