Research Article

Comparing preoperative, intraoperative, and postoperative staging of larynx cancer

10.5152/toa.2012.07

  • Davut Akduman
  • Celil Uslu
  • Murat Karaman
  • Ömer Bilaç
  • Ruhi Durmuş
  • Barış Naiboğlu

Turk Arch Otorhinolaryngol 2012;50(2):21-25

Objectives:

Preoperative, intraoperative, and postoperative stagings of larynx cancer are compared to contribute optimum management of disease for individual patients who had larynx cancer.

Methods:

This study designed with retrospective review of 48 patients, 5 female (10.4%), and 43 male (89.6%), who had surgical management for larynx cancer without prior radiotherapy, at Haydarpasa Numune Education and Research Hospital, Otorhinolaryngology Department I.

Results:

The mean age of patients was 58.2±19.3, and 56.25% of them had transglottic, 27.08% had supraglottic, and 16.66% had glottic tumor. The rates of stage I tumors were 4.16% preoperatively, 8.33% postoperatively, while intraoperative none of them had stage I. The rates of stage II were 25, 27.03, 22.91%, stage III were 58.14, 39.58, 43.75%, and stage IV were 12.5, 33.33, 25% respectively. The mean inaccuracy rate was 40.4%. The stages of disease increased intraoperatively compared to preoperative results, and this was statistically significant (p<0.05). But there was not statistically significiance between preoperative with postoperative, and intraoperaive with postoperative staging when compared each other (p>0.05).

Conclusion:

The extension of lesion is evaluated beter during surgery. Therefore intraoperative evaluation should be consider important to decision extension of surgery.

ÖZET

Amaç:

Larenks kanseri preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerini karşılaştırarak uygulanacak tedavinin hasta açısından optimizasyonuna katkıda bulunmak.

Yöntem:

Bu çalışma, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde larenks kanseri nedeniyle cerrahi uygulanan ve preoperatif radyoterapi almamış, 43’ü erkek (%89.6), 5’i kadın (%10.4) 48 hasta ile yürütüldü.

Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması 58.2±19.3 olup, %56.25’inde transglottik, %27.08’inde supraglottik ve %16.66’sında glottik tümör mevcuttu. Evre I hastalar preoperatif %4.16, intraoperatif %0 ve postoperatif %8.33 iken; evre II hastalar sırasıyla %25, 27.03, 22.91; evre III hastalar %58.14, 39.58, 43.75 ve evre IV hastalar %12.5, 33.33, 25 olarak saptandı. Tüm evreler için ortalama hata oranı %40.4 olarak saptandı. Hastalık evreleri preoperatif döneme göre intraoperatif dönemde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış gösterdi (p<0.05). Preoperatif döneme ile postoperatif dönem ve intraoperatif dönem ile postoperatif dönem arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).

Sonuç:

Lezyonun yaygınlığı cerrahi esnasında daha iyi değerlendirilebilmektedir. Bundan dolayı yapılacak ameliyatın şekline karar verirken intraoperatif değerlendirmeye önem verilmesi gerekir.

Keywords: Larynx cancer, laryngectomy, preoperative, intraoperative, postoperative staging