Case Report

Coincidental Killian-Jamieson Diverticulum During Thyroid Surgery: A Rare Cause of Dysphagia

10.5152/tao.2016.1807

  • Güleser Saylam
  • Kemal Keseroğlu
  • Ömer Bayır
  • Emel Çadallı Tatar
  • Mehmet Hakan Korkmaz

Received Date: 02.07.2016 Accepted Date: 06.09.2016 Turk Arch Otorhinolaryngol 2016;54(4):165-167

The aim of this case report is to demonstrate a very rare coincidental existence and management of the Killian- Jamieson diverticulum during thyroid surgery in a patient with dysphagia. An 18-year-old female patient with the complaints of progressive dysphagia and a rapidly growing mass at the anterior cervical region was undergone thyroid lobectomy. Coincidentally, a 2×2 cm Killian-Jamieson diverticulum was observed and simultaneously excised with the thyroid lobe, preserving the recurrent laryngeal nerve. Dysphagia is a frequent symptom, especially in patients with a rapidly growing thyroid mass. Thyroid surgeons should keep in mind that hypopharyngeal and upper esophageal pathologies can mimic the symptoms of a thyroid mass; therefore, detailed imaging techniques should be used for the differential diagnosis.

ÖZET

Bu olgu sunumunun amacı, disfaji semptomlu bir hastada tiroid cerrahisi sırasında rastlantısal olarak çok nadir görülen Killian-Jamieson divertikülün varlığı ve tedavisinin gösterilmesidir. 18 yaşında kadın hastaya, progresif disfaji ve ön servikal bölgede hızlı büyüyen kitle nedeniyle tiroid nodülü tanısı ile tiroid lobektomisi uygulandı. Rastlantısal olarak 2x2 cm’lik Killian-Jamieson divertikül ile karşılaşıldı ve reküren larengeal sinir korunarak tiroid lobu ile birlikte eksize edildi. Disfaji özellikle hızlı büyüyen tiroid kitlelerinde sık görülen bir semptomdur. Tiroid cerrahları, hipofarengeal ve üst özofageal patolojilerin tiroid kitlesine benzer semptomlar gösterebileceğini unutmamalıdır; bu yüzden ayırıcı tanı için ayrıntılı görüntüleme teknikleri kullanılmalıdır.

TR PDF

Keywords: Dysphagia, Killian-Jamieson diverticulum, thyroid lobectomy