Case Report

Chondrosarcoma of the larynx: a case report

  • Şenol Civelek
  • İbrahim Sayın
  • İbrahim Ercan
  • Fevziye Kabukçuoğlu
  • Suat Turgut

Received Date: Accepted Date: 23.11.2005 Turk Arch Otorhinolaryngol 2006;44(1):48-52

Chondrosarcoma of the larynx is rare. We report a case of 74-yearold man who had been evaluated for hoarseness at another clinic. A laryngeal lesion had been found in endoscopic examination. A biopsy of the laryngeal lesion was consistent with tumoral infiltration with chondromatous spaces. He was referred to our clinic for further evaluation. The patient underwent tracheotomy and surgical excision by endolaryngeal approach. Histopathological analysis of surgical specimen revealed low-grade chondrosarcoma. The diagnostic and therapeutic aspects of this case are discussed.

ÖZET

Larenksin kondrosarkomu nadir olarak bildirilmiştir. 74 yaşında erkek hasta ses kısıklığı şikayeti ile başka bir klinikte değerlendirilmişti. Endoskopik muayenede saptanan larengeal lezyona uygulanan biyopsinin histopatolojik incelemesinde kondromatöz alanlar içeren tümör infiltrasyonu tanısı konması üzerine kliniğimize sevk edilen hastaya trakeotomi ve endolarengeal yaklaşımla tümöral lezyonun eksizyonu uygulandı. Spesmenin histopatolojik incelemesi iyi diffe-ransiye kondrosarkom olarak rapor edildi. Yazıda olgunun tanı ve tedavi yönleri gözden geçirildi.

Keywords: Larynx, chondrosarcoma