Case Report

Chondroma of the arytenoid: a case report

10.2399/tao.07.002

  • İbrahim Çukurova
  • Doğan Özkul
  • Erhan Demirhan
  • Süleyman Emre Karakurt
  • Erdem Mengi

Received Date: 22.01.2007 Accepted Date: 15.03.2009 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(3):143-146

A 52-year-old male patient applied to our hospital with the complaints of progressive dysphonia and throat irritation for nearly 6 months. In endoscopic examination, submucosal mass with smooth surface, which extended from medial side of left arytenoid to subglottic region, was observed. Computed tomography revealed a hypodense mass originating from left arytenoid and extending to lumen. Postoperative histopathological examination was reported as “chondroma”. We aimed to present the clinical properties of this rare larynx tumor and treatment methods compared with the literature.

ÖZET

52 yaşında erkek hasta yaklaşık 6 aydır gittikçe artan ses kısıklığı ve boğazda takılma hissi şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Endoskopik muayenesinde sol aritenoid medial yüzünden subglottik alana uzanan düzgün yüzeyli submukozal kitle gözlendi. Bilgisayarlı tomografisinde sol aritenoidden köken alıp lümene uzanan hipodens kitle saptandı. Postoperatif histopa-tolojik inceleme sonucu "kondrom" olarak rapor edildi. La-rinksin bu nadir tümörünü klinik özellikleri ve tedavi metodla-rını literatür ile karşılaştırarak sunmayı amaçladık.

Keywords: Chondroma, chondrosarcoma, laryngeal tumors.