Case Report

Castleman’s Disease in a patient with chronic cervical lymphadenopathy: A case report

10.5152/tao.2011.05

  • Şakir Bilge Çelik
  • Özgül Topal
  • Halil Kıyıcı

Turk Arch Otorhinolaryngol 2011;49(1):18-21

Castleman’s disease (CD) is an uncommon benign disease that causes progressive lymph node hyperplasia in various localizations. Although it is most commonly characterized by mediastinal mass, isolated cervical lymphadenopathy is seen about 6% of the patients. In this study a 16 years old female with complaint of a progressively enlarging right sided neck mass is presented. About 3x3 cm diameter round, semi-fixed and rubbery dense mass was observed in the physical examination. We excised the mass totally and histopathological examination of the excisional biopsy specimen revealed the diagnosis of CD. Although CD is an uncommon cause of cervical lyphadenopathy, it must be considered in differential diagnosis of the patients with recurrent or chronic persistent lymphadenopathy.

ÖZET

Castleman Hastalığı, vücutta çeşitli yerleşimlerde izlenebilen ve ilerleyici benign lenf nodu hiperplazileriyle giden ender bir hastalıktır. Sıklıkla mediasten tutulumuyla karakterize olan hastalıkta, boyun tutulumu yaklaşık olarak %6 oranındadır. Bu makelede 16 yaşında, boyun sağ tarafında yaklaşık 1 yıldır giderek büyüyen kitle yakınmasıyla başvuran bir olgu sunuldu. Fizik muayenede boyun sağ tarafında yaklaşık 3x3 cm boyutlarında lastik kıvamında ve yarı fikse kitle saptandı. Tanı ve tedavi amaçlı yapılan lenf nodu eksizyonel biyopsisinde Castleman Hastalığı tanısı konuldu. Ender görülmekle birlikte boyunda tekrarlayan veya uzun süredir olan lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında bu hastalık da akılda tutulmalıdır.

Keywords: Castleman’s disease, lymphadenopathy, neck.