Research Article

Botulinum Toxin Injections to Cricothyroid Muscles for Relief of Bilateral Recurrent Laryngeal Nerve Paralysis

  • Utku Kubilay
  • Şeref Ünver
  • Derya Berk
  • Fahrettin Gözükara
  • Asım Kaytaz

Received Date: Accepted Date: 18.11.2002 Turk Arch Otorhinolaryngol 2003;41(2):82-88

Objectives:

Investigation of botulinum toxin use to relieve obstruction of the airway from bilateral abductor paralysis in humans.

Study Design:

Prospective preliminary clinical study. The study included a patient in which EMG demonstrated bilateral recurrent laryngeal nerve paralysis and normal neuronal activity of both cricothyroid muscles.

Materials and Methods:

Injection of botulinum toxin to both cricothyroid muscles were performed under electromyograpic guidance by using a percutaneous approach. The angles of the cords using the anterior commissure as the center were measured in three positions; resting, maximum abduction, and adduction before and after injection using a goniometer confirmed with computer program.

Conclusion:

Botulinum toxin could relieve the devastating effects of bilateral recurrent laryngeal nerve paralysis.Conclusion: Botulinum toxin could relieve the devastating effects of bilateral recurrent laryngeal nerve paralysis.

ÖZET

Amaç:

İnsanlarda bilateral abdüktör paralizisine bağlı hava yolu obstrüksiyonunu rahatlatmak üzere botulinum toksini kullanımının araştırılması.

Çalışma Tasarımı:

Prospektif ön klinik çalışma. Çalışmada bilateral reküren laringeal sinir paralizisi olan ve her iki krikotiroid kasta normal nöronal aktivite sergileyen EMG'si bulunan bir hasta yer almıştır.

Gereç ve Yöntem:

Perkütan yaklaşım kullanılarak elektromi-yografik rehberlikle her iki krikotiroid kasa botulinum toksini enjeksiyonu yapıldı. Anterior komissür merkez olarak kullanılarak vokal kordların açısı bilgisayar programı ile doğrulanan go-niometre kullanılarak enjeksiyon öncesinde ve sonrasında üç pozisyonda ölçüldü: dinlenme, maksimum abdüksiyon ve ad-düksiyon.

Sonuç:

Botulinum toksini bilateral reküren laringeal sinir parali-zisinin olumsuz etkilerini iyileştirebilir.

Keywords: Botulinum toxin, laryngeal EMG, bilateral abductor paralysis.