Case Report

Bilateral Auricular Squamous Cell Carcinoma

  • Aydın Acar
  • Adil Eryılmaz
  • Celil Göçer
  • Halit Akmansu
  • Hakan Korkmaz
  • Orhan Görgülü

Received Date: Accepted Date: 17.11.2004 Turk Arch Otorhinolaryngol 2005;43(2):113-116

A 70-year-old man had one-year history of an erythematous, ulcerated and crusted lesion on the helix of his left auricle. Biopsy showed carcinoma of squamous cell type. His right auricle had been totally resected 5 years ago because of a similar lesion. Computed tomography revealed no bone destruction on the left side. As surgical treatment we performed subtotal auricular resection, left modified radical neck dissection-type III and superficial parotidectomy. The literature on this subject is reviewed.

ÖZET

70 yaşında erkek hastada 1 yıllık hikayesi olan sol kulağın heliksin-de eritem ve ülserli, kabuklanmış lezyonu mevcuttu. Biyopsi sonucu skuamoz hücreli karsinom olarak geldi. Hastanın sağ kulağı 5 yıl önce aynı lezyon nedeniyle rezeke edilmişti. Bilgisayarlı tomografi sonucu kemik invazyonu olmadığını gösterdi. Cerrahi tedavi olarak subtotal aurikula rezeksiyonu, sol modifiye radikal boyun disseksiyo-nu tip III ve yüzeyel parotidektomi yapıldı. Bu konuyla ilgili literatür gözden geçirildi.

Keywords: Auricle, squamous cell carcinoma.