Original Investigation

Assessment of Subepithelial Angiogenesis in Acquired Cholesteatoma between Pediatric and Adult Patients

10.5152/tao.2015.1018

  • Mustafa Aslıer
  • Taner Kemal Erdağ
  • Sülen Sarıoğlu
  • Enis Alpin Güneri
  • Ahmet Ömer İkiz
  • Evren Uzun
  • Erdener Özer

Received Date: 10.03.2015 Accepted Date: 16.05.2015 Turk Arch Otorhinolaryngol 2015;53(2):47-50

Objective:

The aim of this study was to compare subepithelial angiogenesis developing within the perimatrix of the cholesteatoma between pediatric and adult patients.

Methods:

Sixty-one patients who underwent mastoidectomy for the first intent because of chronic otitis media with cholesteatoma between 1993 and 2013 and from whom appropriate tissue specimens were taken were included in the study. The patients were classified in the pediatric patient group if they were under the age of 18 years and the adult patient group if they were 18 years and older. Immunohistochemical staining for CD-31 was performed on new sections taken during surgery and sections prepared from archived tissues in paraffin blocks. Results were compared between the groups.

Results:

A total of 61 patients, of whom 25 were pediatric and 36 were adult patients, were included in the study. The mean CD-31 immunopositive microvessel rates were 8.8 (3-15) and 6.61 (2-14) for the pediatric and adult patient groups, respectively. The difference between the groups was statistically significant (p=0.037). Correlation analysis showed a statistically significant negative correlation between the CD-31 immunopositive microvessel rates and age (p=0.036).

Conclusion:

Subepithelial angiogenesis developing within the perimatrix of the cholesteatoma of the pediatric patients was more expressed than that of the adult patients.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmanın amacı kolesteatom perimatriksinde gelişen subepitelyal anjiogenezi pediatrik ve erişkin hastalarda karşılaştırmaktır.

Yöntemler:

Çalışmaya 1993-2013 yılları arasında kolesteatomlu otitis media nedeniyle ilk kez mastoidektomi uygulanmış ve uygun doku örnekleri alınmış 61 hasta dahil edildi. Onsekiz yaş altı hastalar pediatrik hasta, 18 yaş ve üstü hastalar ise erişkin hasta grubuna dahil edilecek şekilde sınıflandırıldı. Cerrahi sırasında alınmış ve parafin bloklarında arşivlenmiş dokulardan hazırlanan yeni kesitler üzerinde CD-31 immünohistokimyasal boyamaları yapıldı ve sonuçlar gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya 25 pediatrik ve 36 erişkin toplam 61 hasta dahil edildi. Ortalama CD-31 immünopozitif mikrodamar sayısı pediatrik ve erişkin hasta gruplarında sırasıyla 8.8 (3-15) ve 6.61 (2-14) olarak saptandı. Gruplar arasındaki farklılık istatiksel açıdan anlamlı bulundu (p=0.037). Yaş ve mikrodamar sayısı arasında yapılan korelasyon analizinde negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı (p=0.036).

Sonuç:

Pediatrik hastaların kolesteatom dokularında perimatrikste gelişen anjiogenez erişkin hastalardakine kıyasla daha fazladır.

TR PDF

Keywords: Angiogenesis, CD-31, cholesteatoma, pediatric