Case Report

An unusual case: postauricular pilonidal sinus

10.5152/toa.2012.10

  • Cem Karataş
  • Tülay Erden Habeşoğlu
  • Ali Okan Gürsel
  • Hande Senem Deveci
  • Adnan Somay

Turk Arch Otorhinolaryngol 2012;50(2):32-34

Pilonidal sinus is a cronic disease of sacrococcygeal area that is created by mixing “pilus” which is meaning bristle and “nidus” which is meaning nest in Latin. Although it is most frequently seen at sacrococcygeal area; it’s also seen at axilla, inguinal area, umblicus, neck, scalp and betveen fingers. In this case 18 years old female patient that came to us with puffiness behind ear for the last 6-7 month is presented. In the preoperative survey there was a hyperemic, soft, mobile, painless mass at the right postauricular area. That mass is excised totally under general anesthesia. It’s reported pilonidal sinus after histopathologyc investigation. The patient did not have any trouble in postoperative period. Case is discussed by the side of location in the light of past literatures.

ÖZET

Latince kıl anlamına gelen ‘PİLUS’ ve yuva anlamına gelen ‘Nİ- DUS’ kelimelerinden türetilen pilonidal sinüs sakrokoksigeal bölgenin sık karşılaşılan kronik bir hastalığıdır. En sık sakrokoksigeal alanda görülmesine rağmen aksillada, inguinal bölgede, umbilikusta, boyunda, skalpta ve hatta parmak aralarında da görüldüğü bildirilmiştir. Bizim vakamızda 6-7 aydır kulak arkasında şişlik şikayeti ile tarafımıza başvuran 18 yaşında kadın hasta sunuldu. Preoperatif muayanesinde sağ postaurikuler bölge superiorunda yaklaşık 2 cm çaplı, hipermik görünümlü,yumuşak kıvamlı, mobil, ağrısız kitle mevcuttu. Kitle genel anestezi altında total olarak eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucu pilonidal sinüs olarak raporlandı. Hastanın postoperatif takiplerinde sıkıntısı olmadı. Olgu; yerleşim yeri açısından literatür ışığında tartışıldı.

Keywords: Pilonidal sinus, postauricular, postauricular pilonidal sinus