Research Article

An Important Landmark in the Middle Cranial Fossa Approach: The Arcuate Eminence*

  • Muzaffer Sindel
  • Fatoş Belgin Yıldırım
  • Bülent V. Ağırdır

Received Date: Accepted Date: 19.02.2002 Turk Arch Otorhinolaryngol 2002;40(1):9-12

The arcuate eminence (AE) which is a bony prominence located on the anterior surface of petrous pyramid and overlies the superior semicircular canal, next to tegmen tympani, is an important landmark in the middle cranial fossa approach (MCF). In most temporal bones, AE can easily be detected, while in some others, it is not prominent; in this situation inner ear surgery through MCF could be difficult. For this reason, the relationship of SSC with neighbour anatomical structures is important for proper localization of AE. The purpose of our study is to investigate these relationships for topographic orientation to the temporal bone in the MCF approaches to inner ear.

ÖZET

Superior semisirküler kanalın (SSC) oluşturduğu, tegmen tim-paninin arkasında petröz piramidin ön yüzünde bulunan kemik bir kabartı olan eminentia arcuata (AE) temporal kemiğe orta kafa çukuru yaklaşımlarında önemli bir landmarktır. Eminentia arcuata'nın kolayca tesbit edilemediği durumlarda iç kulak cerrahisinde orta kafa çukuru yolu ile yapılan girişimlerde zorlukla karşılaşılır. Bu nedenle bu bölgedeki kolay tanınan anatomik yapılarla eminentia arcuata'nın ilişkilerinin bilinmesi önemlidir. Çalışmamızın amacı orta kafa çukuru yoluyla yapılan cerrahi yaklaşımda, topografik oryantasyonda önemli olabilecek bu ilişkileri araştırmaktır. Bu çalışma eminentia arcuata'nın yakın anatomik yapılarla ilişkileri hakkında ek bilgiler elde etmek ve superior semisirküler kanalın anatomisini açıklamak üzere 20 erişkin insan kuru temporal kemiği üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Keywords: Arcuate eminence, middle cranial fossa surgery, superior semicircular canal, inner ear surgery.