Case Report

An Angiomatous Antrochoanal Polyp with Epistaxis and Bony Destruction

10.5152/tao.2013.23

  • Meltem Esen Akpınar
  • Nilgün Sürmen Önder
  • Aytug Altundağ
  • Özgür Yiğit

Received Date: 27.08.2010 Accepted Date: 11.10.2011 Turk Arch Otorhinolaryngol 2013;51(3):91-93

Angiomatous polyps are rare sinonasal masses and may present with intense epistaxis. Angiomatous antrochoanal polyps are rare variants of antrochoanal polyps, and their diagnosis and management requires more detailed evaluation in respect to classical antrochoanal polyps. In both antrochoanal polyps and angiomatous polyps, bone destruction is an exceptional finding. The signs of bone destruction and epistaxis suggest additional pathologies including inverted papilloma, lobular capillary haemangioma and carcinoma as differential diagnoses. In this case, total excision of a left-sided angiomatous antrochoanal polyp with bone destruction was managed with nasal endoscopic approach. Troublesome intraoperative bleeding was avoided with effective additional measures.

ÖZET

Anjiomatöz polipler yoğun epistaksis ile karşımıza çıkabilen nadir görülen sinonazal kitlelerdir. Anjiomatöz antrokoanal polip, antrokoanal poliplerin nadir görülen bir çeşididir. Tanı ve tedavide klasik antrokoanal poliplere kıyasla daha detaylı değerlendirme gerektirir. Antrokoanal ve anjiomatöz poliplerin her ikisinde de kemik destrüksiyonu beklenmedik bir bulgudur. Kemik destrüksiyonu ve epistaksis bulguları, ayırıcı tanıda inverted papillom, kapiller hemanjiom ve karsinom gibi patolojileri akla getirir. Bu vakada kemik destrüksiyonu bulunan sol taraf anjiomatöz antrokoanal polip nazal endoskopik yaklaşımla total eksize edilerek tedavi edildi. Etkin ek önlemler alınarak, cerrahi esnasında can sıkıcı kanamadan kaçınıldı.

Keywords: Sinonasal, angiomatous polyp, antrochoanal polyp, epistaxis, bony destruction