Case Report

Adult congenital bilateral choanal atresia at 49-year-old: a case report of a rare entity

10.2399/tao.08.015

  • Sündüs Aslan
  • Cüneyt Yılmazer
  • Haluk Yavuz
  • Levent N. Özlüoğlu

Received Date: 30.03.2008 Accepted Date: 29.01.2009 Turk Arch Otorhinolaryngol 2010;48(3):132-138

Newborns are obligatory nose-breathers in the first few months of their births. Bilateral congenital choanal atresia in neonates is an emergency situation, manifesting by irregular breathing, intermittant cyanosis, relief of symptoms by crying, worsening of respiratory distress by feeding, and sometimes, death due to neonatal asphyxia. Congenital bilateral choanal atresia is very rarely reported in the literature to be reaching to adulthood without being noticed. We present a case of bilateral choanal atresia with the complaints of bilateral nasal blockage and anosmia at 49-years-old who is the second oldest ever reported case.

ÖZET

Yenidoğanlar hayatlarının ilk birkaç ayında zorunlu olarak burundan nefes alırlar. Yenidoğanda bilateral konjenital atrezi; düzensiz nefes alma, intermittan siyanoz, ağlama ile semptomların düzelmesi, beslenme ile respiratuvar sıkıntının artması ve bazen neonatal asfiksiye bağlı ölümlere neden olması do-layısı ile acil bir durumdur. Fark edilmeden yetişkin döneme kadar ulaşabilen konjenital bilateral koanal atrezi literatürde çok nadir olarak belirtilmiştir. Biz bilateral burun tıkanıklığı ve anos-mi şikayeti bulunan, literatürdeki ikinci en yaşlı olgu olan 49 yaşında bilateral koanal atrezi hastasını sunuyoruz.

Keywords: Choanal atresia, asphyxia, adult, bilateral, nasal obstruction