Case Report

A Rare Pathological Entity: Kikuchi-Fujimoto Disease

  • Güleser Kılıç
  • Ö. Taşkın Yücel
  • Ayşegül Üner

Received Date: Accepted Date: 18.03.2003 Turk Arch Otorhinolaryngol 2003;41(2):100-103

Kikuchi-Fujimoto disease (histiocytic necrotizing lymphadenitis) is a benign self-limiting disease with unknown aetiology. It is characterized by enlargement of lymph nodes, which may be tender and can be accompanied by fever and other upper respiratory tract symptoms. Diagnosis is usually rendered with excisional biopsy of lymph nodes and through histopathological findings. There is not any treatment for this disease. This unknown disease due to difficulties in diagnosis was discussed with clinical and pathological findings.

ÖZET

Kikuchi-Fujimoto hastalığı (histiyositik nekrotizan lenfadenit) et-yolojisi belli olmayan benign seyirli, kendiliğinden düzelen ve kendine özgü histopatolojik görünümü olan bir hastalıktır. Klinikte lenf nodlarında büyüme, hassasiyet ve buna eşlik eden ateş ve solunum yolu enfeksiyon bulguları ile kendini gösterir. Sık görülmeyen bu hastalığın tanısı eksizyonel lenf nodu biyopsisi ve histopatolojik bulgular ile konur. Kikuchi-Fujimoto hastalığının spesifik bir tedavisi yoktur. Tanı koymadaki problemler nedeniyle pek tanınmayan bu hastalık klinik ve patolojik olarak tartışılmıştır.

Keywords: Kikuchi-Fujimoto disease, lymphadenitis, histiocyt.