Case Report

A Rare Complication of Tonsillectomy: Subcutaneous Emphysema

10.5152/tao.2016.1888

  • Ozan Erol
  • Erdinç Aydın

Received Date: 28.08.2016 Accepted Date: 06.11.2016 Turk Arch Otorhinolaryngol 2016;54(4):172-174

Tonsillectomy is one of the surgical procedures that are frequently performed by ear, nose, and throat surgeons. The procedure is associated with many intraoperative and postoperative complications, and the nature of the operation site hampers surgical interventions. Cervicofacial subcutaneous emphysema is characterized by the presence of air within the fascial planes of the head-neck region because of various reasons. It may develop iatrogenically or spontaneously because of trauma. Herein, we report a 4-year-old male patient who presented to our clinic with complaints of frequent tonsillitis and snoring and who developed subcutaneous emphysema involving only the maxillofacial region following tonsillectomy. In addition, treatment strategies have been discussed, taking current literature into account.

ÖZET

Tonsillektomi, kulak burun boğaz hekimleri tarafından sık uygulanan ameliyatlardan biridir. Ameliyat bölgesinin cerrahi girişimlere kolayca izin vermeyecek yerde olması sebebiyle işlem sırasında veya sonrasında birçok komplikasyon ile karşılaşmak olasıdır. Servikofasiyal subkutan amfizem baş-boyun bölgesindeki fasiyal planlar arasında çeşitli nedenlerden dolayı hava bulunmasıdır. Travmatik, iyatrojenik veya spontan gelişebilir. Bu yazıda, kliniğimize sık tonsillit ve horlama şikayeti ile başvuran 4 yaşındaki erkek hastaya yapılan adenotonsillektomi sonrası gelişen, sadece maksillofasiyal bölgeye yayılım gösteren subkutan amfizem olgusu sunulmuştur. Ek olarak, güncel literatür dikkate alınarak tedavi stratejileri tartışılmıştır.

TR PDF

Keywords: Tonsillectomy, complication, subcutaneous emphysema