Case Report

A Rare Complication of Chronic Otitis Media: Cerebellar Abscess

10.5152/tao.2017.2281

  • Rauf Oğuzhan Kum
  • Müge Özcan
  • Tuğçe Ulusal
  • Görkem Dündar
  • Yavuz Fuat Yılmaz
  • Adnan Ünal

Received Date: 09.01.2017 Accepted Date: 28.02.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(3):140-143

Chronic otitis media (COM) and its associated complications are currently less common because of the popularity of imaging modalities such as computed tomography and magnetic resonance imaging and the increased use of antibiotics. Patients can be treated without any complications owing to early diagnosis. Despite all these new developments and opportunities, complications of autogenous cerebellar abscess may develop and be fatal. In this case report, we present our own clinical experience regarding a patient with cerebellar abscess as a complication of COM.

ÖZET

Günümüzde kronik otitis media (KOM) ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme yöntemlerinin yaygınlaşması ve antibiyotik kullanımının artmasıyla birlikte daha nadir görülmektedir. Hastalar erken tanı ile komplikasyon gelişmeden tedavi olma imkanına sahip olabilmektedir. Tüm bu yeni gelişme ve imkanlara rağmen otojen kökenli serebellar apse komplikasyonu gelişebilmekte ve mortal seyredebilmektedir. Biz bu olgu sunumunda KOM komplikasyonu olarak serebellar apse gelişen hastadaki klinik deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

TR PDF

Keywords: Chronic otitis media, complication, cerebellar abscess, surgery