Case Report

A rare cause of unilateral nasal mass: Skull base myxoma

10.5152/tao.2011.10

  • Serkan Orhan

Turk Arch Otorhinolaryngol 2011;49(2):36-39

Myxoma of the nose, which is originating from mesenchimal tissue, is a rare tumor. In examination it can mimic sinonasal polyps, inverted papilloma and sarcomas. Surgical excision with free margin is a golden standart tecnique for treatment of this tumor which has local aggresive pattern. We present a 53 year-old case with a mass, which is originating from anterior skull base, of his right nasal cavitiy. After detailed radiologic evaluation, the tumor resected endoscopically and histopathologic examination revealed a myxoma. No recurrence occured in 18 months of follow- up after surgery. Myxoma should be kept in mind in differential diagnosis of the unilateral mass in nasal cavity.

ÖZET

Paranazal sinüs miksomaları mezenkimal dokudan gelişen, nadir görülen tümörlerdir. Fizik muayenede sinonazal polip, inverted papillom ve sarkomlarla karışabilir. Lokal agresif seyreden bu tümörlerde primer tedavi sağlam sınırlardan geçilen cerrahidir. Bu makalede sağ nazal kavitede ön kafa tabanından kaynaklanan kitlesi nedeniyle 53 yaşında erkek hasta sunuldu. Kitle radyolojik incelemeyi takiben endoskopik olarak çıkartıldı. Histopatolojik inceleme sonucu miksoma olarak geldi. Operasyon sonrası 18 aylık takibinde nüks görülmedi. Tek taraflı burun kitlelerinde miksoma akılda tutulmalıdır.

Keywords: Myxoma, nasal mass, skull base.