Case Report

A Rare Cause of Positional Dyspnea: Hypopharyngeal Hamartoma

10.5152/tao.2017.2211

  • İbrahim Ketenci
  • Cemal Onur Nursaçan
  • Kerem Kökoğlu
  • Alperen Vural
  • Furkan Şan
  • Yaşar Ünlü

Received Date: 18.12.2016 Accepted Date: 26.02.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(3):148-150

Hypopharyngeal hamartomas are quite rare tumors that may cause nutritional or respiratory problems in neonates and infants. They may be confused with other benign laryngeal lesions. In this study a 7-monthold infant with congenital stridor and positional dyspnea caused by a hypopharyngeal hamartoma was reported with review of the literature. Hypopharyngeal hamartomas should be considered in the differential diagnosis of pathologies that cause respiratory or feeding problems in neonates or infants.

ÖZET

Hipofaringeal hamartom yenidoğan veya infantil dönemde, beslenme ya da solunum sorunlarına yol açabilen oldukça nadir görülen tümörlerdir. Diğer laringeal benign lezyonlar ile karışabilirler. Bu çalışmada, konjenital stridor ve pozisyonel dispneye neden olan hipofaringeal hamartomlu yedi aylık bir bebek literatür gözden geçirilerek sunulmuştur. Hipofaringeal hamartomlar, yenidoğan veya infantil dönemde solunum sıkıntısı veya beslenme sorunlarına neden olabilen patolojiler arasında akılda tutulmalıdır.

TR PDF

Keywords: Hamartoma, dyspnea, hypopharynx, infant