Case Report

A rare cause of nasal obstruction: Frontochoanal polyp

10.5152/tao.2011.21

  • Ömer Karakoç
  • Üzeyir Yıldızoğlu
  • Burak Aşık
  • Murat Bınar
  • Mustafa Gerek

Turk Arch Otorhinolaryngol 2011;49(4):81-83

Forty-nine-years old male patient was admitted to our clinic with the complaint of nasal obstruction which is present for two years. The endoscopic examination and computerized paranasal sinus tomography revealed a polyploid mass which is originated from frontal sinus and lies through choana. Frontochoanal polyp is a rarely seen cause of nasal obstruction and it should be kept in mind in the evaluation of nasal obstruction.

ÖZET

Kırk dokuz yaşında erkek hasta; 2 yıldır mevcut olan burun tıkanıklığı şikayeti nedeniyle kliniğimize başvurmuştur. Yapılan endoskopik muayenesinde ve paranazal sinüs BT incelemesinde sağ nazal pasajda frontal sinüsten kaynaklanıp, koanaya uzanan polip izlenmiştir. Frontokoanal polipler koanal poliplerin az görülen bir nedeni olup, burun tıkanıklığı etiyolojisinde nadir rastlanan akılda tutulması gereken nedenlerdendir.

Keywords: Frontochoanal polyp, frontal sinus, choanal polyp.