Case Report

A Rare Cause of Acute Respiratory Distress: Cervical Ranula

10.5152/tao.2015.834

  • Gültekin Övet
  • Necat Alataş
  • Fatih Güzelkara
  • Fatma Nur Kocacan
  • Habibe Övet
  • Merih Önal

Received Date: 11.12.2014 Accepted Date: 14.05.2015 Turk Arch Otorhinolaryngol 2015;53(3):133-135

Plunging or cervical ranula is a mucus extravasation pseudocyst arising from the sublingual gland that is located below the mylohyoid muscle. Clinically, if large enough, cervical ranulas can affect swallowing, speech, chewing, and even breathing. The acute presentation of ranulas, which are clinically known as slow-growing, painless masses, is rare. In this study, we present a case of cervical ranula that grew in a short period of 3 days and resulted in respiratory distress and that was operated in our clinic.

ÖZET

Plunging veya servikal ranula sublingual bezden kaynaklanan ve milohyoid kasın altına yerleşen bir mukus ekstravazasyon kistidir. Klinik olarak servikal ranulalar, eğer boyutları artarsa yutmayı, konuşmayı, çiğnemeyi ve hatta nefes almayı bile etkileyebilmektedir. Klinik olarak yavaş büyüyen ağrısız kitleler olarak bilinen ranulanın akut presentasyonu nadirdir. Bu makalede akut olarak ortaya çıkan üç gün gibi kısa bir süre içinde solunum sıkıntısı ortaya çıkaracak kadar büyüyen ve kliniğimizde opere edilen servikal ranula olgusu sunulacaktır.

TR PDF

Keywords: Ranula, acute, respiratory distress