Case Report

A case report on glomus caroticum tumors and preoperative embolisation

  • Ahmet Koç
  • Ahmet Mert Bilgili
  • Orhan Altıntaş
  • Turgay Han

Received Date: Accepted Date: 21.01.2004 Turk Arch Otorhinolaryngol 2004;42(2):120-123

Glomus tumors (chemodectomas) originate from chemoreceptors in the neural crest. Two thirds of glomus tumors in head and neck region are glomus jugulare tumors. Tumors originating from carotid bifurcation are called glomus caroticum. They are slowly growing tumors. Methods for management are follow- up with MR-scan, radiotherapy and surgical excision. Preoperative intravascular embolisation provides an easy surgical excision of glomus caroticum tumors. In this case report, glomus caroticum tumors and preoperative embolisation have been discussed.

ÖZET

Glomus tümörleri (kemodektomalar), nöral krestten kaynaklanan kemoreseptörlerden köken alan tümörlerdir. Baş-boyunda-ki glomus tümörlerinin 2/3'ü glomus jugulare tümörleridir. Ka-rotid bifurkasyonu civarından kaynaklandığında bu tümörler glomus karotikum adını alırlar. Yavaş büyüyen tümörlerdir. MR incelemelerle takip, radyoterapi ve cerrahi eksizyon, tedavide kullanılan yöntemlerdir. Preoperatif intravasküler embolizasyon, glomus karotikum tümörlerinin cerrahi eksizyonunu kolaylaştırmaktadır. Bir olgu nedeniyle glomus karotikum tümörleri ve bu tümörlerde operasyondan önce uygulanan embolizasyon tartışılmıştır.

Keywords: Glomus caroticum, embolisation.