Case Report

A case of pleomorphic adenoma of the inferior turbinate

10.2399/tao.08.019

  • Sedat Aydın
  • Özlem Çelebi
  • Arif Şanlı
  • Ümit Hardal

Received Date: 06.06.2008 Accepted Date: 03.03.2010 Turk Arch Otorhinolaryngol 2010;48(3):120-125

Pleomorphic adenoma is the most frequent tumor of the major salivary glands. Although it has also been reported to be present in the neck, ear, mediastinum, external nose and nasal cavity. Intranasal localization of this lesion is very rare and mainly originates from the nasal septum. From wherever the lesion originates, the main treatment modality should be surgical. In this article, we present a 33 year-old woman with a 4- year history of left-sided nasal obstruction. Endoscopic examination of the left nasal cavity showed that the mass seemed to originate from left inferior turbinate and protrude to the left nasal cavity. Due to the expansile nature of the lesion, a left alar incision was performed. She was followed-up after surgery for 18 months. A careful review of the literature has revealed that this is a highly unusual site for such neoplasms. For this reason, we approved to present this case.

ÖZET

Pleomorfik adenom majör tükürük bezlerinden kaynaklanan en sık tümördür. Boyunda, kulakta, mediastende ve burun dış kısmında görülmesine rağmen, bu tümörlerin intranazal loka-lizasyonu çok nadir olup, çoğunlukla nazal septum kaynaklıdır. Lezyon nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, tedavideki ana yaklaşım cerrahidir. Bu makalede, 4 yıldır sol nazal kavitede obstrüksiyon şikayeti olan 33 yaşındaki kadın hasta sunuldu. Endoskopik nazal kavite değerlendirilmesinde, sol nazal kavite-nin sol alt konkadan kaynaklanan kitlesel lezyon ile oblitere olduğu izlendi. Lezyonun ekspansif yapısından dolayı sol alar in-sizyon uygulandı. Cerrahi sonrası 18 aylık takibi yapıldı. Literatüre bu tip neoplazmların yerleşim yerleri açısından dikkatlice göz atıldığında, alt konka yerleşimi pek alışılmamış olduğundan bu olguyu sunmayı uygun bulduk.

Keywords: Pleomorphic adenoma, inferior nasal turbinate