Case Report

A Case of Laryngeal Amyloidosis

  • Oğuz Basut
  • Hakan Coşkun
  • Levent Erişen
  • İlker Tezel
  • Selçuk Onart

Received Date: Accepted Date: 30.09.2003 Turk Arch Otorhinolaryngol 2003;41(3):164-168

Amyloidosis is characterized by accumulation of an abnormal fibrillary protein in the intercellular space of different tissues and organs. It may be localized or systemic, with primary or secondary forms. Although laryngeal amyloidosis is a rare entity, larynx is the mostly involved site in the upper respiratory tract. Seventy eight-year old female patient with a complaint of respiratory distress, had intercostal-supraclavicular retractions and inspiratory stridors. Whitish-gray granules were identified by indirect laryngoscopy in subglottic area. Tracheotomy was performed. After that, whitish-gray granules constricting ratio of ninety percent subglottic passage in annular fashion were detected in suspension microlaryngoscopy. Punch biopsy was performed. Pathology was reported as laryngeal amyloidosis. Without any therapy, laryngeal amyloidosis spontaneously regressed.

ÖZET

Amiloidoz eozinofilik, fibriler yapıdaki patolojik bir proteinin değişik doku ve organlarda çeşitli nedenlere bağlı intersellüler depolanmasıdır. Sistemik veya lokalize, primer veya sekonder olabilir. Larenkste amiloidoz nadir görülmekle birlikte, üst solunum yollarında en sık tutulan bölgedir. Solunum sıkıntısı olan 78 yaşındaki kadın hastanın yapılan muayenesinde inspiratuar stridoru, interkostal-supraklaviküler çekilmeleri vardı. indirekt larengoskopisinde, subglottiste gri-beyaz renkli granüler yapıda dokular tespit edildi. Hastaya trakeotomi açıldı. Sonrasında yapılan süspansiyon mikrolarengoskopide subglottiste pasajı yaklaşık %90 oranında anüler tarzda daraltan gri-beyaz renkli granüler görünümlü dokular olduğu görüldü. Bu dokulardan alınan “punch” biyopsi sonucu, larengeal amiloidozis olarak rapor edildi. Larengeal amiloidozis herhangi bir tedavi uygulanmadan spontan olarak regrese oldu.

Keywords: Laryngeal, amyloidosis, spontaneously regression.