ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Popüler Makaleler
Temporomandibular Eklemin Dış Kulak Yoluna Spontan Herniasyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 145-147)
DOI: 10.5152/tao.2014.416
2953 kez görüntülendi
Nazofarenks Karsinomlar›nda Tedavi Yaklaşımımız: Ön Çalışma Sonuçlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 9-13)
2302 kez görüntülendi
Boyun Diseksiyonu Sonrasında Görülen Şilöz Fistül Tedavisinde Somatostatin Kullanımının Rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 39-42)
DOI: 10.5152/tao.2014.242
1868 kez görüntülendi
Kafa travması sonrası karşı kulakta ileri derecede işitme kaybı: olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 58-60)
DOI: 10.5152/tao.2011.16
1763 kez görüntülendi
Boyun Kitlelerinin Nadir Bir Nedeni Olarak Tularemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 19-22)
DOI: 10.5152/tao.2015.985
1737 kez görüntülendi
Web of Science Kulak Burun Boğaz Dergilerinde En Çok Atıf Alan 100 Türk Makalesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 112-119)
DOI: 10.5152/tao.2015.1352
1724 kez görüntülendi
Vertebrobaziler Yetmezlik Tespit Edilen Hastalarda İşitme Eşikleri ve Serum Apelin Düzeyleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 126-130)
DOI: 10.5152/tao.2014.727
1719 kez görüntülendi
Bone-Cement Ossiküloplasti: Uzun Dönem Sonuçlarımız
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 37-40)
DOI: 10.5152/tao.2013.12
1717 kez görüntülendi
Stapes Cerrahisi Sonuçlarımız: 35 Yıllık Deneyimin Paylaşımı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 115-120)
DOI: 10.5152/tao.2014.516
1692 kez görüntülendi
Bilateral Vokal Kord Paralizilerinde Posterior Unilateral Transvers Kordotominin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 83-86)
DOI: 10.5152/tao.2013.21
1680 kez görüntülendi
Primer ve Sekonder Kolesteatomun Kemikçik Destrüksiyonu ve Komplikasyon Bakımından Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 121-125)
DOI: 10.5152/tao.2014.624
1668 kez görüntülendi
Akut Rinosinüzitin Orbital Komplikasyonları: Değerlendirme Yönetim ve Sonuçlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 131-138)
DOI: 10.5152/tao.2014.527
1656 kez görüntülendi
Frontal Sinüs Osteomu Nedeni ile Opere Ettiğimiz Hastaların Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 144-149)
DOI: 10.5152/tao.2015.1149
1646 kez görüntülendi
Baş ağrısı ve pnömatize üst konka
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 80-83)
DOI: 10.2399/tao.05.049
1617 kez görüntülendi
Total larenjektomili hastalarda ses protezi ile konuşma rehabilitasyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 103-108)
DOI: 10.2399/tao.11.004
1613 kez görüntülendi
Osteopetrozise İkincil Gelişen Mandibula Osteomiyeliti: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 98-100)
DOI: 10.5152/tao.2013.25
1611 kez görüntülendi
Travmatik vokal kord paralizisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 74-77)
DOI: 10.5152/tao.2011.19
1601 kez görüntülendi
Cilt Kaynaklı Bazoskuamoz Hücreli Karsinomun Tanısında Karşılaşılan Zorluklar: Bir Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 94-97)
DOI: 10.5152/tao.2013.24
1600 kez görüntülendi
Baskılı Pansumanın Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemiye Etkisi, Prospektif Randomize Kontrollü Klinik Çalışma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 57-60)
DOI: 10.5152/tao.2014.547
1583 kez görüntülendi
Penetran larenks travmasına bağlı gelişen tiroid kıkırdak defektinin septal kıkırdak greftiyle rekonstrüksiyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 5-10)
DOI: 10.5152/tao.2011.02
1572 kez görüntülendi
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 09.06.2017