ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Çocuklarda ve Erişkinlerde Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Sonrası Rutin Histopatolojik İnceleme Sonuçlarının Karşılaştırılması
1 Department of Otorhinolaryngology, Tokat State Hospital, Tokat, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 170-173
DOI: 10.5152/tao.2018.3391
Anahtar Kelimeler: Tonsillektomi, adenoidektomi, histopatoloji, malignite
Özet

 

Amaç: Tonsillektomi ve/veya adenoidektomi Kulak Burun Boğaz branşının en sık uygulanan cerrahi girişimlerinden biridir. Bu operasyonlar sonrası hangi olgulara histopatolojik inceleme yapılması gerektiği konusunda hala tartışma vardır. Bu çalışmanın amacı çocuklarda ve yetişkinlerde rutin tonsillektomi ve/veya adenoidektomi cerrahi materyallerinin histopatolojik inceleme sonuçlarını karşılaştırmaktır.

 

Yöntemler: Tokat Devlet Hastanesinde Nisan 2010 ve Nisan 2017 arasında adenoidektomi ve/veya tonsillektomi yapılmış hastaların rutin histopatolojik inceleme sonuçları medikal kayıtlarından geriye dönük olarak incelendi. Çocuk ve yetişkin hastalarda sonuçlar malignite açısından karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Bu çalışma toplam 1849 patolojik sonuç içerdi. Hastaların 1574’ü çocuk ve 275’I yetişkindi. Adenoidektomi yapılan hastaların tümü reaktif lenfoid hiperplazi tanısı aldı. Tonsillektomi yapılan toplam 1356 hastadan sadece ikisinde malignite saptandı. Bu iki hasta yetişkindi.

 

Sonuç: Yetişkin grupta tonsillektomi ve/veya adenoidektomi sonrası her hastaya histopatolojik inceleme yapılmalı iken, çocuk hastalarda risk faktörleri göz önüne alınmalıdır.

 

Cite this article as: Aksakal C, Müslehiddinoğlu A. Comparison of Routine Histopathological Results in Children and Adults After Tonsillectomy and/or Adenoidectomy. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(3): 170-3.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018