ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Ses Handikap İndeksi-10 ve Sesle İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe Versiyonları Arasındaki Korelasyonun Araştırılması
1 Department of Otorhinolaryngology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey  
2 Department of Otorhinolaryngology, Adnan Menderes University School of Medicine, Aydın, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 155-159
DOI: 10.5152/tao.2018.3262
Anahtar Kelimeler: Ses, ses kısıklığı, sonuç değerlendirme, yaşam kalitesi
Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ses kısıklığı olan hastalarda Ses Handikap İndeksi-10 (SHİ-10) ve Sesle İlgili  Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (SİYKÖ) Türkçe versiyonları arasındaki korelasyonun araştırılmasıdır.

 

Yöntemler: Şubat-Temmuz 2016 tarihleri arasında ses kısıklığı olan hastalar ve sağlıklı olgulardan iki farklı grup oluşturuldu. Anamnez, kulak burun boğaz ve foniyatrik muayenelerin ardından  kişiler Türkçe SHİ-10 ve SİYKÖ'yü doldurdu ve ölçeklerin parametrelerine ait skorlar arasındaki korelasyon incelendi.

 

Bulgular: Ses kısıklığı grubunda ortalama yaşı 46±15 olan (59 kadın, 45 erkek) 104 hastanın, sağlıklı grupta ise ortalama yaşı 45±13.8 olan (37 erkek, 38 kadın) 75 kişinin verileri değerlendirildi. Ses kısıklığı grubunun SHİ-10 ve SİYKÖ parametrelerine ait skorları, sağlıklı gruptan anlamlı yüksekti. Tüm 179 olgunun SHİ-10 ve SİYKÖ parametrelerine ait puanlar arasında pozitif yönde ve anlamlı korelasyonlar bulundu. Olguların SHİ-10 ve SİYKÖ toplam skorları arasında pozitif yönde, çok yüksek ve anlamlı korelasyon vardı (r=0.949, p<0.001).

 

Sonuç: SHİ-10 ve SİYKÖ anketlerinin geçerliliği kanıtlanmış Türkçe versiyonları arasında öz değerlendirme ölçme araçları olarak anlamlı bir korelasyon vardır. Türkçe SİYKÖ kullanan çalışmaların sonuçları, Türkçe SHİ-10 ölçeğini kullanan çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılabilir.

 

Cite this article as: : Kuntman BD, Şahin M, Öğüt MF. Evaluation of the Correlation Between Turkish Voice Handicap Index-10 and  Turkish Voice-Related Quality of Life Scale. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(3): 155-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018