ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Şikayetleri Olan Hastalarda Ağır Uyku Apnesinin Öngörülmesi: Nabız Oksimetresi ve Vücut Kitle İndeksi
1 Department of Otorhinolaryngology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
2 Department of Otorhinolaryngology, Kahramankazan State Hospital, Ankara, Turkey  
3 Department of Otorhinolaryngology, Hitit University School of Medicine, Çorum, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 149-154
DOI: 10.5152/tao.2018.2928
Anahtar Kelimeler: Uyku apnesi, tanı, polisomnografi, vücut kitle indeksi, nabız oksimetresi
Özet

 

Amaç: Polisomnografi (PSG) olanaklarının kısıtlı olduğu durumlarda, kolay erişilebilir ve uygulanabilir bir yöntem ile uygun hastaları uyku merkezlerine yönlendirmek faydalı olacaktır. Bu nedenle, PSG değerlendirmesinden önce bir tarama yönteminin kullanılması gereklidir. Bu çalışmanın amacı, PSG değerlendirmesi yapılmaksızın, hastaların vücut kitle indeksi (VKİ) ve nabız oksimetresi verileri kullanımının ağır tıkayıcı uyku apne sendromunu (TUAS) öngörmede yeterli olup olmadığını araştırmaktır.

 

Yöntemler: Üçüncü basamak bir sağlık merkezine tanıklı apne, aşırı gündüz uykululuğu şikayetleri ile başvuran ve PSG yapılan toplam 956 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ağır OSAS’ı olup olmadıklarını tahmin etmek için PSG (nabız oksimetresi dahil olmak üzere) ve VKİ verileri incelenerek kesme noktaları belirlendi.

 

Bulgular: Ağır OSAS varlığına göre, kesme noktaları VKİ için ≥31.7 kg/m2, minimum oksijen saturasyonu için (Min O2) <81% ve oksijen saturasyonu %90'ın altında olan uyku süresi için ≥14.1 dakika idi (ST90 ). VKİ ≥31.7 kg/m2, ST90 ≥14.1 dakika ve Min O2 ≤81 olan hastalarda ağır TUAS riski daha fazla bulundu (OR: 37.173; 95% CI: 22.465-61.510, p=0.001). Her üç kesme puanı sağlandığında spesifite ve doğruluk sırasıyla %94.85 ve %72.49 idi.

 

Sonuç: VKİ ve nabız oksimetre verilerinin bir araya getirilmesiyle elde edilen uygun kesme değerleri, ağır OUAS tahmininde doğru sonuçlar verebilir.

 

Cite this article as: Kum RO, Sazak Kundi FC, Baklacı D, Yurtsever Kum N, Güler İ, Yılmaz YF, et al. Predicting Severe Sleep Apnea in Patients with Complaints: Pulse Oximetry and Body Mass Index. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(3): 149-54.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018