ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Primer Sinonazal Tüberküloz: Tanısal Bir Güçlük
1 Department of Otorhinolaryngology and Head-Neck Surgery, Medical College and Hospital;Department of Otorhinolaryngology, Desun Hospital and Heart Institute, Kolkata, India  
2 Department of Otorhinolaryngology and Head-Neck Surgery, Medical College and Hospital, Kolkata, India  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 117-121
DOI: 10.5152/tao.2018.3191
Anahtar Kelimeler: Sinonazal tüberküloz, ekstrapulmoner tüberküloz, tanı, endoskopik debridman
Özet

Primer sinonazal tüberküloz, sinonazal granülomatöz hastalık veya neoplazileri taklit ederek tanısal güçlük oluşturur. Karakteristik semptom ve bulguları spesifik olmayıp, oldukça değişken olabilir. Burada, tek taraflı burun tıkanıklığı ve iki yıldır süren epifora yakınmaları ile başvuran 24 yaşında bir erkek hastayı, ilginç klinik tablosuyla sunduk. İmmünokompetan hastanın herhangi bir komorbiditesi ya da sağlık sorunu yoktu. Paranazal sinüslerin bilgisayarlı tomografi görüntülemesini de içeren sonraki incelemeler ve operasyon bulguları lateral nazar duvar ve paranazal sinüsleri ilgilendiren sinonazal bir kitleyi ortaya koydu. Histopatoloji tüberküloz özellikleri ile uyumluydu. Pulmoner ya da vücudun başka bölgelerinde primer odak bulunmasına yönelik kanıt olmaması, primer sinonazal tüberküloz tanısını ortaya koydu.


Cite this article as: Dey S, Misra S, Dutta M. Primary Sinonasal Tuberculosis: A Diagnostic Challenge. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(2): 117-21.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018