ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Botulinum Toksin Tip A Enjeksiyonunun Sialore Tedavisinde Etkinliği
1 Department of Otorhinolaryngology, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 111-113
DOI: 10.5152/tao.2018.2411
Anahtar Kelimeler: Sialore, botulinum toksin, parotis, submandibuler bez, serebral palsi
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı parotis ve submandibuler glanda botulinum toksin tip A enjeksiyonunun sialore sıklığı ve şiddeti üzerine etkisini araştırmaktır.


Yöntemler
: Sialore nedeni ile kliniğinimize yönlendirilen ve her iki parotis ve submandibuler glandlarına botulinum toksin tip A enjeksiyonu yapılan çocuk hastaların enjeksiyon öncesi ve üç ay sonrasında sialore sıklığı ve şiddeti, aileleri tarafından görsel analog ölçek ile değerlendirildi.


Bulgular
: Çalışmaya 27 çocuk hasta dahil edildi. Hastaların 17’si kız ve 10’u erkekti. Hastaların tamamında serebral palsi tanısı ile birlikte şiddetli sialore mevcuttu. İşlem sonrasında hastaların hiç birinde komplikasyon izlenmedi.


Sonuç
: Nörolojik sorunlara bağlı sialoreli pediatrik olgularda majör tükrük bezlerine botulinum toksin enjeksiyonu güvenilir ve etkili bir yöntemdir


Cite this article as
: Sürmelioğlu Ö, Dağkıran M, Tuncer Ü, Özdemir S, Tarkan Ö, Çetik F, Kıroğlu M. The Effectiveness of Botulinum Toxin Type A Injections in the Management of Sialorrhea. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(2): 111-3.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018