ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Total Osiküler Replasman Protez Şaftına Kıkırdak Pabuç Uygulamasının Odyolojik Bulguları
1 Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, University of Health Sciences, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 95-101
DOI: 10.5152/tao.2018.3200
Anahtar Kelimeler: Kolesteatom, timpanoplasti, ossiküler protez, kartilaj
Özet

Amaç: Kolesteatomlu kronik otitis media (KKOM) nedeniyle kanal duvarının indirildiği  timpanomastoidektomi (KDİT) operasyonu uygulanan hastalarda, total osikuler replasman protez (TORP) şaftına kıkırdak pabuç uygulamasının fonksiyonel sonuçları değerlendirildi. Ayrıca orta kulak mukozasının granüler ve ödemli olmasının sonuçlara etkisi araştırıldı.


Yöntemler
: Osikuler zincir rekonstrüksiyonu için TORP kullanılan ve KDİT uygulanan 60 hasta iki gruba ayrıldı. Kıkırdak pabuç kullanılan hastalar grup 1 (n=30), kullanılmayan hastalar grup 2 (n=30) olarak adlandırıldı. Her iki gruptaki hastalar orta kulak risk endeksine (OKRE) göre ‘A’ ve ‘B’ olarak alt gruplara ayrıldı. Hastaların preoperatif ve postoperatif hava yolu (HY) ve kemik yolu işitme eşikleri değerlendirildi.


Bulgular
: Gruplar ve alt grupların preoperatif HY eşikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Postoperatif 12. ayda Grup 1 ve 2 arasındaki HY eşik değerleri ve hava-kemik yolu aralığı (HKA) değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0.05). OKRE skoru yüksek olan Grup 1B’de hastaların postoperatif HY eşikleri ve HKA değerleri, tüm frekanslarda Grup 2B hastalarına göre istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). HKA değerleri karşılaştırıldığında, Grup 1B'de fonksiyonel sonuçların daha iyi olduğu, ancak yalnız 2000 Hz'de istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu gözlendi (p<0.01).


Sonuç
: KDİT sırasında TORP stabilizasyonunda kullanılan kıkırdak pabuç yönteminin işitsel kazanca olumlu etkisinin olduğu görüldü. Özellikle orta kulak mukozası granüler ve ödemli ise kıkırdak pabuç uygulaması işitsel kazanca olumlu etkileri artırır.


Cite this article as
: Kaplankıran H, Ceylan ME, Aksoy Yıldırım G, Ceylan G, Dalğıç A, Olgun L. Audiological Results of Total Ossicular Replacement Prosthesis (TORP) with Cartilage Shoe Technique. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(2): 95-101.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018