ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Supraklavikuler Bölgede Schwannom: Olgu Sunumu
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
2 Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye  
3 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 54-57
DOI: 10.5152/tao.2018.2579
Anahtar Kelimeler: Schwannom, boyun, supraklavikuler bölge, benign tümör
Özet

 

Schwannomlar periferik, kranial ve otonom sinir kılıflarındaki schwann hücrelerinden kaynaklanan benign tümörlerdir. Tüm vücutta schwannom olgularının yaklaşık yarısı baş boyun bölgesinde görülür. Bu çalışmada, boynun sol supraklavikuler bölgesinde sert mobil kitle ile başvuran ve total eksizyon sonrası schwannom tanısı alan 71 yaşında erkek hasta sunuldu.

 

Cite this article as: Keleş E, Eroğlu O, Özercan İH, Özel İ. Schwannoma in the Supraclavicular Region: Case Report. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 54-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018