ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Çenenin İntraosseöz Mukoepidermoid Karsinomu: Üç Olgu Sunumu
1 Department of Otorhinolaryngology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Otorhinolaryngology, Bitlis Tatvan State Hospital, Bitlis, Turkey  
3 Department of Pathology İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 42-46
DOI: 10.5152/tao.2018.2902
Anahtar Kelimeler: Mukoepidermoid karsinom, mandibula neoplazileri, maksilla neoplazileri, tükrük bezi neoplazileri
Özet

 

Mukoepidermoid karsinom (MEK) tükürük bezlerinin en sık görülen malign tümörüdür ve en sık olarak parotis glandda gözükür. Çok nadir olarak MEK intraosseöz yerleşimli olarak görülür. Bu nadir durum en sık mandibulada, mandibulanın posteriorunda, görülür ve tükrük bezi MEK'lerinden tamamen farklı bir antitedir. Bu olgu serisinde ikisi mandibula ve biri maksillada olmak üzere üç intraosseöz mukoepidermoid karsinomlu olguyu sunarken, bu nadir patolojinin tanı kriterleri ve tedavi yöntemlerini gözden geçiridik.

 

Cite this article as: Başaran B, Doruk C, Yılmaz E, Sünnetçioğlu E, Bilgiç B. Intraosseous Mucoepidermoid Carcinoma of the Jaw: Reports of Three Cases. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 42-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018