ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Tıkayıcı Uyku Apne Sendromunun Tanısında Göz Ardı Edilen Parametre: Oksijen Desatürasyon İndeksi
1 Department of Otorhinolaryngology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 1-6
DOI: 10.5152/tao.2018.3025
Anahtar Kelimeler: Tıkayıcı uyku apnesi, apne hipopne indeksi, oksijen desaturasyon indeksi, polisomnografi, Epworth uykululuk ölçeği
Özet

 

Amaç: Apne hipopne indeksi (AHİ) apne derinliği ve uzunluğu hakkında bilgi sağlamamaktadır. Tıkayıcı uyku apne sendromunun (TUAS) morbidite ve komplikasyonlarında hipoksi önemli rol oynadığından, oksijen desatürasyon indeksi (ODİ), AHİ ve subjektif semptomların korelasyonunu değerlendirmeyi amaçladık.

 

Yöntem: Kliniğimize 2010-2014 yılları arasında başvuran ve tıkayıcı uyku apnesi şüphesi ile polisomnografi (PSG) yapılan hastaların verileri geriye dönük olarak tarandı. Hastaların demografik ve antropometrik verileri kaydedildi. PSG’de Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ), AHİ ve ODİ değerleri analiz edildi.

 

Bulgular: AHİ'ye göre 321 hastadan, 82’si (%25.5) basit horlama, 77’si (%24) hafif tıkayıcı uyku apnesi (TUA), 71’i (22.1) orta TUA ve 91’i (%28.3) ciddi TUA olmak üzere dört gruba ayrıldı. Tüm hastalarda AHİ ve ODİ arasında güçlü bir korelasyon tespit edildi (p<0.005 ve r=0.904). AHI ile EUÖ arasında pozitif korelasyon vardı (p<0.05 ve r=0.435), ancak ODI ile EUÖ arasındaki korelasyon AHİ'ye göre daha güçlü idi (p<0.05 ve r=0.504).

 

Sonuç: Tıkayıcı uyku apne sendromunun subjektif semptomları, oksijen desatürasyonları ile yakından ilişkili görünmektedir. TUA’da apne esnasındaki hipoksi önemlidir ve ODI, TUAS’ın tanısında ve sınıflandırılmasında AHİ kadar değerli bir parametredir.

 

Cite this article as: Temirbekov D, Güneş S, Yazıcı ZM, Sayın i. The Ignored Parameter in the Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: The Oxygen Desaturation Index. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 1-6

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018