ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Parotis Bezinden Kaynaklanan Yüksek Dereceli Bazal Hücreli Adenokarsinom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
1 Department of Otorhinolaryngology, Necmettin Erbakan University Meram School of Medicine, Konya, Turkey  
2 Department of Pathology, Necmettin Erbakan University Meram School of Medicine, Konya, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 187-190
DOI: 10.5152/tao.2017.2737
Anahtar Kelimeler: Bazal hücreli adenokarsinom, tükrük bezi, parotis, tedavi
Özet

Bazal hücreli adenokarsinomlar son derece nadir görülür ve ilk kez 1991 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tükrük bezi tümörleri histopatolojik sınıflamasına dahil edilmiştir. Bu tümörler genel olarak nadiren bölgesel ya da uzak metastaz ile birlikte olan düşük dereceli maligniteler olarak tanımlanırlar. Bununla birlikte, İngilizce literatürde major tükrük bezi kaynaklı 48 bazal hücreli adenokarsinoma, yüksek dereceli malignite olarak tanımlanmıştır. Cerrahi eksizyon ve olası postoperatif radyoterapi tedavi seçeneğidir. Yakın izlem, olası lokal nüksün erken belirlenmesi için gereklidir. Bu çalışmada, altmış altı yaşında parotis bezinde yüksek dereceli bazal hücreli adenokarsinomu olan bir kadın hasta sunuldu. Tedavi olarak total parotidektomi ve post operatif radyoterapi uygulandı. Cerrahiden 24 ay sonra yapılan son kontrol muayenesinde, hastanın yakınması ve hastalık nüksüne ait herhangi bir bulgu yoktu. 

 

Cite this article as: Ülkü ÇH, Oltulu P, Avunduk MC. High-Grade Basal Cell Adenocarcinoma Arising from the Parotid Gland: A Case Report and Review of the Literature. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 187-90.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018