ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Disfoniye Yol Açan Laringeal Verruka Vulgaris: Olgu Sunumu
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 184-186
DOI: 10.5152/tao.2017.2769
Anahtar Kelimeler: Disfoni, larinks, verruka vulgaris
Özet

Verruka vulgaris, human papilloma virüsün etken olduğu, sık karşılaşılan cilt lezyonudur. Mukozal membranlarda nadiren görülürler. Atipik yerleşim gösterenler verrüköz karsinoma ile karıştırılabilirler. Laringeal verruka vulgaris insidansı literatürde henüz bildirilmemiştir. Histopatolojik incelemede ayırıcı tanılar arasında keratoz, skuamöz papilloma, verrüköz hiperplazi ve verrüköz karsinoma bulunur. Verrüköz karsinomadan ayırt etmek tedavi yaklaşımını değiştireceği için özellikle önemlidir. Bu çalışmada histopatolojik özellikleri ile tanı konulabilen nadir görülen larenks yerleşimli bir verruka vulgaris olgusu sunulmuştur.

 

Cite this article as: Yıldırım S, Tezcaner ZÇ, Fatullayev T, Dursun G. Laryngeal verruca vulgaris presenting with dysphonia: a case report. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 184-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018