ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Servikal Lenfatik Malformasyonlu Bir Olgunun Başarılı Tedavisi: Yinelenen Bleomisin Skleroterapisi
1 Department of Otorhinolaryngology, Ufuk University Shool of Medicine, Ankara, Turkey  
2 Department of Paediatric Surgery, Ufuk University Shool of Medicine, Ankara, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 180-183
DOI: 10.5152/tao.2017.2360
Anahtar Kelimeler: Bleomisin, lenfatik malformasyon, boyun, skleroterapi
Özet

Lenfatik malformasyonlar (LM) lenfatik sistemin benign konjenital oluşum bozukluklarıdır. Sıklıkla boyunda görülürler ve bazen havayolun basısı ile yaşamı tehdit edebilirler. Tedavisinde; cerrahi eksizyon, radyoterapi, lazer uygulaması ve intralezyonel sklerozan ajanlar gibi çeşitli yöntemler vardır. Burada tekrarlayıcı intralezyonel bleomisin enjeksiyonları ile başarıyla tedavi edilen, posterior servikal üçgende aniden gelişen büyük bir kistik kitle ile başvuran servikal LM’li üç yaşında bir erkek çocuk sunuldu. 

 

Cite this article as: Başaran MM, Özgürsoy Karataylı S, Pampal A, Akmansu ŞH. Successful Treatment of a Case with Cervical Lymphatic Malformation: Repeated Bleomycin Sclerotherapy. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 180-3.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018