ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Aurikuler Lobüloplasti
1 Fatih Medical Park Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, Sakarya, Türkiye  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 172-176
DOI: 10.5152/tao.2017.2675
Anahtar Kelimeler: Elonge aurikuler lobül, yarık aurikuler lobül, aurikuler lobüloplasti
Özet

Amaç: Aurikuler lobüloplasti yapılan olguların cerrahi sonuçlarının değerlendirilmesi.

 

Yöntemler: Aurikuler lobüloplasti yapılan 13 olgu (10 kadın, üç erkek; ort. yaş 32.3±8.48 yıl, yaş aralığı 21-44 yıl) çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların demografik özellikleri, cerrahi nedeni, komplikasyon varlığı ve hasta memnuniyeti değerlendirildi.

 

Bulgular: Tüm olguların takip süreleri en kısa altı ay ve en uzun 34 ay (ortalama 16.5±9.6 ay)  idi. Operasyonlar 10 olguda (%76.9) lokal anestezi, üç olguda (%23.1) ise genel anestezi altında gerçekleştirildi. Sekiz olguya (%61.5) kısmi lobül yarığı, dört olguya (%30.7) elonge lobül ve bir olguya (%7.8) konjenital lobül yarığı nedeniyle lobüloplasti uygulandı. Postoperatif komplikasyona rastlanmaz iken, hiçbir olguya revizyon cerrahi gerekmedi.

 

Sonuç: Aurikula lobül deformiteleri için çok sayıda cerrahi teknik bulunmaktadır. Aurikuler lobüloplasti, uygulaması kolay, güvenli ve etkin bir cerrahi uygulamadır.

 

Cite this article as: Altıntaş A, Çelik M, Yeğin Y, Kayabaşoğlu G. Auricular Lobuloplasty. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 172-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018