ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Türkiye Kaynaklı Kulak Burun Boğaz Yayınlarının Atıf Analizi ve Beş Ülke ile Karşılaştırılması
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 166-171
DOI: 10.5152/tao.2017.2958
Anahtar Kelimeler: Bibliyometri, yayın, atıf analizi, yayın etiği
Özet

Amaç: Bu kesitsel çalışmada, Türk Kulak Burun Boğaz hekimlerinin, yayınlarında Türk yazarlarca yazılmış makalelere yaptıkları atıfların sayısal olarak araştırılması amaçlandı. Aynı araştırma, dünyanın çeşitli bölgelerinden seçilen beş ülke için de gerçekleştirildi.  

 

Yöntemler: Seçilen Türkiye kaynaklı dört Kulak Burun Boğaz (KBB) dergisinin 2015 yılı sayılarında yer alan yayınların kaynakları incelendi. Ayrıca Science Citation Index (SCI) kapsamında yer alan KBB dergilerinde, 2015 yılı içinde Türk yazarlarca yapılan yayınlardaki atıfların sayısı ve niteliği araştırıldı. Son olarak benzer inceleme seçilen beş ayrı ülkenin KBB dergileri için yapıldı. 

 

Bulgular: Seçilen KBB Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi ve Türk Otorinolarengoloji Arşivi dergilerinde 2015 yılı içinde yapılan yayınların kaynak sayısının 2708, ilk ismin Türk yazar olduğu kaynak sayısının 460 ve bunlardan 149’unun Türkiye kaynaklı dergilere ait olduğu saptandı. Aynı dönemde SCI kapsamında yer alan KBB dergilerinde ilk ismin Türk yazar olduğu 85 yayın saptandı. Bu yayınlardaki toplam 2252 kaynak makalenin 271’i Türk yazarlara ve bunların da 11’i Türkiye kaynaklı KBB dergilerine aitti. Brezilya, Hindistan, İran, İtalya ve Japonya Ulusal KBB Derneklerinin çıkardıkları beş KBB dergisinin yayınlarında kaynaklar incelendiğinde, en fazla ulusal atfın Brezilya takiben İtalya ve Japonya tarafından yapıldığı izlendi.

 

Sonuç: Bu kesitsel çalışmada Türkiye kaynaklı ve SCI KBB dergilerinde Türk yazarlarca yapılmış olan yayınlara kendi ülkemizden ve dünyadan yapılmış olan atıflar niceliksel açıdan değerlendirilmiştir. Çalışmamız literatürde konuyla ilgili gerçekleştirilmiş olan ilk araştırmadır. Benzeri çalışmaların sayısının artırılması Türk KBB yayıncılığına önemli katkılar sağlayabilir.

 

Cite this article as: Erdağ TK, Zengin ÖF, Uğurlu E. Makale başlığı. Citation Analysis of Turkish Otorhinolaryngology Publications and Comparison with Five Countries. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 166-71.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018