ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Vestibüler Migren ve Migren Hastalarının Odyolojik Bulgularının Karşılaştırılması
1 Department of Otorhinolaryngology, Hearing-Speech and Balance Unit, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
2 Department of Otorhinolaryngology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
3 Department of Neuroscience, Dokuz Eylül University School of Medicine, Science of Health Institute, İzmir, Turkey  
4 Department of Biostatistics and Medical Information Technologies, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
5 Department of Neurology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 158-161
DOI: 10.5152/tao.2017.2609
Anahtar Kelimeler: Vestibüler migren, migren, odyoloji, tinnitus
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı vestibüler migren (VM) ve vertigo öyküsü olmayan migren hastalarındaki odyolojik bulguların araştırılması ve karşılaştırılmasıdır.

 

Yöntemler: Bu çalışma Ocak 2011 ve Şubat 2015 tarihleri arasında izlenip tedavi edilen 44 VM ve 31 migren hastası üzerinde gerçekleştirildi. Ayrıca 52 sağlıklı kişi de kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Bütün katılımcılara detaylı bir kulak burun boğaz muayenesi ve saf ses odyometrisi, konuşmayı alma eşikleri, konuşmayı tanıma skorları ve akustik immitansmetreyi içeren odyolojik değerlerlendirme yapıldı.

 

Bulgular: VM grubunda 16 hastada (%36.4) tinnitus varken diğer gruplarda tinnitus yakınması olan bir hasta izlemedik. VM grubundaki tinnitus oranı diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Grupların hiçbirinde kalıcı veya fluktuan sensörinöral işitme kaybı olan hasta yoktu.

 

Sonuç: VM hastalarının otolojik semptomların erken saptanması ve uzun dönemde olası sensörinöral işitme kaybı gelişimi açısından yakın izlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

 

Cite this article as: Kırkım G, Mutlu B, Olgun Y, Tanriverdizade T, Keskinoğlu P, Güneri EA,  Akdal G. Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibular Migraine and Migraine. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 158-61.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018