ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Pozisyonel Dispnenin Nadir Bir Nedeni: Hipofarinks Hamartomu
1 Department of Otorhinolaryngology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 148-150
DOI: 10.5152/tao.2017.2211
Anahtar Kelimeler: Hamartom, dispne, hipofarinks, bebek
Özet

Hipofaringeal hamartom yeni­doğan veya infantil dönemde, beslenme ya da solunum sorunlarına yol açabilen oldukça nadir görülen tümörlerdir. Diğer laringeal benign lezyonlar ile karışabilirler. Bu çalışmada, konjenital stridor ve pozisyonel dispneye neden olan hipofaringeal hamartomlu yedi aylık bir bebek literatür gözden geçirilerek sunulmuştur. Hipofaringeal hamartomlar, yenidoğan veya infantil dönemde solunum sıkıntısı veya beslenme sorunlarına neden olabilen patolojiler arasında akılda tutulmalıdır.

 

 

Cite this article as: Ketenci İ, Nursaçan CO, Kökoğlu K, Vural A, Şan F, Ünlü Y. A Rare Cause of Positional Dyspnea: Hypopharyngeal Hamartoma. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 148-50.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018