ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Delici-kesici Aletle Transvers Servikotorasik Yaralanma: Acil Bir Cerrahi Durumun Multidisipliner Tedavisi
1 Department of Otorhinolaryngology, University Hospital Virgen Macarena, Seville, Spain  
2 Department of Anesthesiology, University Hospital Virgen Macarena, Seville, Spain  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 144-147
DOI: 10.5152/tao.2017.2273
Anahtar Kelimeler: Trakeal hastalık, kesici-delici alet yaralanmaları, havayolu yönetimi, bıçak yarası
Özet

Trakeobronşiyal yaralanmalar orotrakeal entübasyonlar ve göğüs travmaları ile yakından ilişkilidir. Kesici-delici alet yaralanmaları çok nadirdir ve sıklıkla solunum yolu ve büyük arter ya da venöz damarlar gibi hayati yapılara zarar verdiğinden hayati tehlike oluşturur. Delici boyun yaralanmalarının erken tanısı ve tedavisi hayatta kalım oranlarını artırır. Bu çalışmada, kontralateral pnömotoraks ile ilişkili sol lateroservikal bölgede delici bir yaradan dolayı, acil cerrahi pulmoner onarım, trakeal sütür ve trakeotomi gerektiren bir trakeobronşiyal yaralanma olgusu sunulmaktadır. Hızlı bir multidisipliner yaklaşım ile olumlu sonuçlar alınmıştır. 

 

Cite this article as: Molina Fernández E, Moreno-Luna R, López Navas F, López Porras M, Giménez Jr C, Sánchez Gómez S. Transverse Cervicothoracic Stabbing: Multidisciplinary Management of a Surgical Emergency. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 144-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018