ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Kronik Otitis Media’nın Nadir Komplikasyonu: Serebellar Apse
1 Clinic of Otorhinolaryngology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 140-143
DOI: 10.5152/tao.2017.2281
Anahtar Kelimeler: Kronik otitis media, komplikasyon, serebellar apse, cerrahi
Özet

Günümüzde kronik otitis media (KOM) ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme yöntemlerinin yaygınlaşması ve antibiyotik kullanımının artmasıyla birlikte daha nadir görülmektedir. Hastalar erken tanı ile komplikasyon gelişmeden tedavi olma imkanına sahip olabilmektedir. Tüm bu yeni gelişme ve imkanlara rağmen otojen kökenli serebellar apse komplikasyonu gelişebilmekte ve mortal seyredebilmektedir. Biz bu olgu sunumunda KOM komplikasyonu olarak serebellar apse gelişen hastadaki klinik deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

 

Cite this article as: Kum RO, Özcan M, Ulusal T, Dündar G, Yılmaz YF, Ünal A. A Rare Complication of Chronic Otitis Media: Cerebellar Abscess. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 140-3.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018