ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Nazal Septum Deviasyonlu Hastalarda Serum Oksidatif Stres Düzeyleri
1 Department of Otorhinolaryngology, Hitit University School of Medicine, Çorum, Turkey  
2 Department of Biostatistics, Hitit University School of Medicine, Çorum, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 125-128
DOI: 10.5152/tao.2017.2494
Anahtar Kelimeler: Burun tıkanıklığı, nazal septum deviasyonu, total oksidan durum, total antioksidan durum, paraoksanaz
Özet

Amaç: Nazal septum deviasyonu (NSD) olan hastalar ile sağlıklı bireyler arasındaki serum total antioksidan durum (TAD), total oksidan durum (TOD) ve paraoksonaz (PON1) enzim düzeylerinin karşılaştırılması.

 

Yöntemler: Bu çalışmada, 47 NSD hasta (ortalama yaş 35.3) grubu ile 50 sağlıklı kontrol (ortalama yaş 37.8) grubunda serum TAD, TOD ve PON1 düzeyleri karşılaştırıldı.

 

Bulgular: TAD kontrol grubunda anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). Ortalama TAD değeri kontrol grubunda 1.196 mmoL/L, NSD grubunda 1.046 mmoL/L idi. Buna karşın TOD, NSD grubunda anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). Ortalama TOD düzeyi kontrol grubunda 6.600 mmoL/L, NSD grubunda ise 20.194 mmoL/L idi. NSD ve kontrol grupları PON1 düzeyleri bakımından benzerdi (p=0.446). Ortalama PON1 düzeyi kontrol grubunda 279.64 U/L ve NSD grubunda 324.21 U/L idi.

 

 

Sonuç: NSD'li hastalarda TOD’un sağlıklı kontrollere kıyasla daha yüksek olduğunu ve TAS'ın daha düşük olduğunu saptadık. Bu sonuçlar NSD hastalarının oksidatif strese maruz kaldıklarını göstermektedir.

 

 

Cite this article as: Ekinci A, Karataş D, Yetiş A, Demir E, Özcan M. Serum Oxidative Stress Levels in Patients with Nasal Septal Deviation. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 125-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018