ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Nazal Polipozisli Hastalarda TNF-α ve IL-1β Sitokin Gen Polimorfizmi
1 Department of Otorhinolaryngology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
2 Department of Biochemistry, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
3 Department of Biostatistics, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 51-56
DOI: 10.5152/tao.2017.2389
Anahtar Kelimeler: Nazal polip, sitokin, polimorfizm, genetik, TNF-α, IL-1β
Özet

Amaç: Nazal polipler (NP), paranazal sinüslerin nazal kaviteye uzanım gösteren benign oluşumlarıdır. NP oluşumuna neden olan etken tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada NP oluşumunun genetik yatkınlığını TNF-α-308 ve IL-1β-511 gen polimorfizm analizi ile incelemeyi hedefledik.

 

Yöntemler: Astımla birlikte olan ya da olmayan 71 NP hastası (50 astım olmayan, 21 astımlı hasta) ve sağlıklı 91 gönüllü çalışmaya dahil edilmiştir. EDTA içeren biyokimya tüplerine kan alınmış ve DNA ekstraksiyonu gerçekleştirilmiştir. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyon tekniği kullanılarak TNF-α  ve IL-1β  sitokin gen polimorfizmleri analiz edilmiştir.

 

Bulgular: TNF-α-308 bölgesinde GG genotipi ve IL-1β-511 bölgesindeki CC genotipi NP oluşumu için risk faktörü olarak bulunmuştur (sırasıyla Odds oranı:9.2, p=0.007 ve Odds oranı:33.3, p=0.001). Alellik frekanslarda TNF-α-308 bölgesinde G aleli NP oluşumu için risk faktörüdür. (Odds oranı: 6.06, p<0.001)

 

Sonuç: TNF-α-308 promoter bölgesindeki GG genotipi ve IL-1β-511 bölgesindeki CC genotipi NP oluşumu için genetik risk faktörleridir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018