ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Gebelikte Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo
1 Department of Otorhinolaryngology, Başkent University Alanya Research and Application Center, Antalya, Turkey  
2 Department of Gynecology and Obstetrics, Başkent University Alanya Research and Application Center, Antalya, Turkey  
3 Department of Otorhinolaryngology, Başkent University Ankara Hospital, Ankara, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 83-86
DOI: 10.5152/tao.2017.2079
Anahtar Kelimeler: Benign paroksismal pozisyonel vertigo, gebelik, gestasyon, baş dönmesi
Özet

Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV), akut, kısa süreli, paroksismal, rotasyonel vertigo ataklarıyla karakterize bir hastalıktır. Vertigo atakları, baş hareketleri ile tetiklenmektedir. En sık görülen periferik vestibüler vertigodur ve kadınlarda daha fazla gözlenmektedir. Ancak gebelik ve BPPV ilişkisi ile ilgili, İngilizce ve Türkçe literatürde, çok sınırlı bilgiye ulaşılmaktadır. Bu çalışmada, ilk defa, gebelik sırasında BPPV tanısı almış dört olgu sunulmakta, BPPV etiyolojik faktörleri ve gebelikteki değişimlerin, BPPV gelişimindeki rolü tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018