ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Supraklaviküler Bölgede Skalen Kastan Kaynaklanan Posttravmatik İntramusküler Hemanjiom
1 Department of Otorhinolaryngology, İstanbul University, İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 87-90
DOI: 10.5152/tao.2017.2138
Anahtar Kelimeler: İntramuskuler hemanjiom, skalen kas, travmatik
Özet

İntramusküler hemanjiomlar (İMH) tüm hemanjiomların %1'inden daha azını oluşturur ve nadiren baş-boyun bölgesinde görülür. İMH baş boyun bölgesinde en sık masseter kası içerisinde görülür ve skalen kaslardan kaynaklanan hemanjiomlar nadirdir. İntramuskuler hamanjiomun ana tedavi modalitesi cerrahi eksizyondur. Bu çalışmada, supraklaviküler bölgede künt travma sonrası oluşmuş tiroservikal ve kostoservikal trunkustan beslenen ve arteriovenöz şant (AV) içeren intramuskuler hemanjiomlu 17 yaşında bir erkek hasta sunduk.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018