ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Palatin Tonsilin Unilateral Pediküllü Lenfanjiektatik Fibrolipomatöz Polibi: Nadir Bir Olgu
1 Clinic of Otorhinolaryngology, Silopi State Hospital, Şırnak, Turkey  
2 Department of Otorhinolaryngology, Silopi State Hospital, Şırnak, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 91-94
DOI: 10.5152/tao.2017.2323
Anahtar Kelimeler: Disfaji, hamartom, palatin tonsil, polip, tonsillektomi
Özet

Lenfanjiyomatöz polipler, hastalarda boğaz ağrısı, yabancı cisim hissi, boğaz bölgesinde topaklanma hissi, disfaji ve boğulma gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilen, palatin tonsillerin nadir benign hamartomatöz tümörleridir. Bu yazıda; yutma, kusma ve hematemez yakınmaları nedeniyle polikliniğe başvuran 17 yaşındaki genç bir erkek olgu sunulmaktadır. Fizik muayenede, hastanın sol palatin tonsil orta kutbundan kaynaklanan ve orofaringeal açıklığa sarkan, pürüzsüz yüzeyli, pediküllü polipoid tümöral lezyon mevcuttu. Hastaya sol tonsillektomi yapıldı. Cerrahi örneğin histopatolojik incelemesi, lenfanjektatik fibrolipomatöz polibin tipik özelliklerini gösterdi. Burada kısa bir literatür taramasıyla sunulan olgu ile, tonsillektomi ile cerrahi eksizyonu sağlanabilen lenfanjektatik fibrolipomatöz polibin klinik ve selim, non-neoplastik özelliklerine dikkat çekilmiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018