ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Vidian Kanal Tipleri ve Kanal Kemik Tavanının Dehisansı: Anatomik Çalışma
1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Fatih Medical Park Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 22-26
DOI: 10.5152/tao.2017.2038
Anahtar Kelimeler: Sfenoid sinüs, vidian kanal, dehisans
Özet

Amaç: Vidian kanal tiplerinin sıklığı ve vidian kanal kemik çatıda dehisans varlığını araştırmak.

 

Yöntemler: Çalışmaya 594 olgu (391 erkek 203 kadın; ortalama yaş 32.43±11.98 yıl, yaş aralığı 18-65 yıl) dahil edildi. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile vidian kanal tipleri sıklığı ve vidian kanalda dehisans varlığı araştırıldı.

 

Bulgular: Sfenoid kemik korpusu ile vidian kanal tiplendirilmesinde, sağ tarafta tip 1 %33.8, tip 2 %29.7, tip 3 %36.5 sıklıkta görülmekte iken, sol tarafta tip 1 %36.4, tip 2 %27.4, ve tip 3 %36.2 sıklıkta idi. Vidian kanal kemik çatıda dehisans varlığı sağ tarafta %22.2, sol tarafta %26.6 idi. Sfenoid sinüs tabanına göre vidian kanal tiplendirilmesinde, sağ tarafta tip 1 %53.5, tip 2 %27.4, tip 3 %7.6 ve tip 4 %11.5 sıklıkta görülmekte iken, sol taraf için aynı sıralama %54.9, %26.6, %6.6 ve %11.9 idi. Sağ tarafta erkek cinsiyette kadın cinsiyete göre tip 2 vidian kanal anlamlı derecede yüksek sıklıkta idi (p=0.002).

 

Sonuç: Sfenoid sinüs kompleks anatomisi hakkında çalışırken, Vidian kanal tipleri göz önüne alınmalıdır. Komplikasyonlardan kaçınmak amaçlı endoskopik sinüs cerrahisi öncesi, tüm olguların paranazal sinüs BT’lerinde vidian kanal ve diğer anatomik oluşumlar dikkatlice değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018