ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Selektif Immünglobulin A Eksikliğinde Sensörinöral İşitme Kaybı
1 Department of Otorhinolaryngology, Başkent University İzmir Hospital, İzmir, Turkey  
2 Department of Pediatrics, Başkent University Adana Hospital, Adana, Turkey  
3 Department of Otorhinolaryngology, Başkent University Adana Hospital, Adana, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 31-33
DOI: 10.5152/tao.2017.1923
Anahtar Kelimeler: Sensörinöral işitme kaybı, primer immün yetmezlik, pediatrik, selektif Ig A eksikliği
Özet

Amaç: Selektif Ig A eksikliği (SIGAE) bulunan pediatrik olgularda işitme fonksiyonlarını değerlendirmek.

 

Yöntemler: Otoskopik muayeneleri normal saptanan, 28 SIGAE ve 28 sağlıklı çocuğun, enfeksiyonsuz dönemde pür tone odyometri, akustik empedans, otoakustik emisyon ve beyin sapı odyometrik incelemeleri yapıldı. İki grubun işitme sonuçları karşılaştırıldı.

 

Bulgular: SIGAE grubunda iki erkek ve bir kız hastada sensörinöral işitme kaybı (SNİK) saptandı. Ancak olguların 0.5, 1, 2, 4 kHz saf ses eşik ortalamaları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı istatistiksel fark saptanmadı (p>0.05).

 

Sonuç: Pediatrik SIGAE hastalarında bazı frekanslarda SNİK bulunabilir.  Bu hastalar işitme kaybı gelişimi açısından izlenmelidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018