ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Brankial kleft kisti: Seksen dört yaşında hastada nadir tanı: Olgu sunumu
1 Devrek Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Zonguldak  
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul  
3 ORL KBB Hospital, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 22-24
DOI: 10.5152/tao.2011.06
Anahtar Kelimeler: Brankial kleft kisti, boyunda kitle, ileri yaş
Özet

Brankial kleft kistleri (BKK) konjenital boyun kitlelerinden olup doğumda mevcut olabilir veya sıklıkla hayatın 1-2. on yılında bulgu verirler. Histopatolojik ve klinik davranış olarak benign karakterde olan BKK ileri yaş grubunda nadir görülür. Literatürde yetmişli yaşlardan itibaren sadece birkaç BKK olgusu bildirilmiştir. Kliniğimize boyun sol tarafında kitle nedeni ile başvuran, yapılan tetkikler sonrası tarafımızdan opere şikayeti, patoloji sonucu  brankial kleft kisti olarak gelen 84 yaşında kadın hasta olgu olarak sunulmuştur. Bu yaş grubunda oldukça şikayeti görülmesinden ötürü olgu literatür taraması eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018